Obowiązek złożenia sprawozdania za II półrocze 2013r. z realizacji projektu

Szanowni Beneficjenci WRPO,

W związku ze zbliżającym się końcem okresu sprawozdawczego, przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania za II półrocze 2013r. z realizacji projektu.

Obecnie obowiązek składania wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą został określony w terminie półrocznym. W związku z tym wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą należy składać do piątego dnia miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli do 5 stycznia i do 5 lipca.

Przypominamy, że  sprawozdania powinny wpłynąć do sekretariatu DWP (Szyperska Office Center, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań) do 7 stycznia 2014r. jednak nie wcześniej niż 2 stycznia 2014r. (z uwagi na przypadające dni wolne)

UWAGA! Beneficjenci Priorytetu III Środowisko przyrodnicze proszeni są o wysyłanie dokumentów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) na adres ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektów i złożyli wniosek o płatność końcową, nie mają obowiązku składania wniosków pełniących funkcję sprawozdawczą.

Przydatne informacje można znaleźć na stronie:

Obowiązujący wzór wniosku o płatność

Data publikacji: 6.12.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Monitoringu