3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Około 200 uwag to plon zakończonych konsultacji społecznych wstępnego projektu WRPO 2014+

  Przez trzy tygodnie można było przekazywać opinie, uwagi i sugestie do wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W poniedziałek, 4 listopada zakończyły się konsultacje społeczne.

  Teraz czas na analizę zgromadzonego materiału.Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprosił do konsultacji społecznych przedstawicieli wszystkich partnerów społeczno – gospodarczych i mieszkańców regionu. W debatę mógł włączyć się każdy. Na stronie www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl jest możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem WRPO 2014+. Uwagi, propozycje zmian i opinie można było przekazywać drogą elektroniczną.

  Nie była to jedyna możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu i wyrażenia swojego stanowiska. W październiku w pięciu miastach Wielkopolski (Lesznie, Koninie, Kaliszu, Pile i Poznaniu) zorganizowano konferencje konsultacyjne, w których uczestniczyło w sumie około tysiąc osób. W trakcie tych spotkań prezentowane były główne założenia projektu Programu na nowa perspektywę finansową. Uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości.

  Do najistotniejszych korzyści z konsultacji należy zaliczyć możliwość bezpośredniej wymiany poglądów w trakcie konferencji organizowanych w ośrodkach subregionalnych dotyczących problemów dotykających lokalne społeczności w kontekście spojrzenia na rozwój całego województwa. Sygnalizowane w trakcie konsultacji problemy były zróżnicowane. Dotyczyły one zarówno spraw indywidualnych, często mających charakter wdrożeniowy (co będzie ustalane w późniejszym okresie). Sporo uwag dotyczyło Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dzięki którym realizowane będą wspólne przedsięwzięcia miast i ich obszarów funkcjonalnych.

  Wspólne były postulaty przeznaczenia większych środków na poszczególne rodzaje interwencji WRPO 2014+. Większość wypowiedzi cechowało jednak realistyczne podejście do możliwości i troska o dobro publiczne. Wspólnie próbowano znaleźć sposoby wsparcia przedsięwzięć najistotniejszych.

  Ostateczny kształt WRPO 2014+ będzie wypadkową uwarunkowań, aspiracji regionu, oczekiwań jego społeczności, ale także ograniczeń programowych i kompromisów między niekiedy przeciwstawnymi oczekiwaniami różnych środowisk. Wszystkie uzyskane opinie, uwagi i sugestie (do Urzędu Marszałkowskiego dotarło ich około 200) zostaną przeanalizowane. Wnioski wynikające z tej analizy zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad ostateczna wersją Programu.

  Obecnie wykonywana jest ocena ex-ante projektu WRPO 2014+ i Prognoza oddziaływania na środowisko, która jest w trakcie konsultacji społecznych (od 28 października do 18 listopada).

  Po opracowaniu uwag uzyskanych w trakcie konsultacji społecznych zespół przygotowujący projekt Programu dokona stosownych zmian w projekcie WRPO 2014+. Po akceptacji Zarządu Województwa zostanie on przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, przekazany do Komisji Europejskiej. Następnie odbędą się negocjacje Programu z KE, które prowadzić będzie Minister Rozwoju Regionalnego wraz z przedstawicielami Zarządu Województwa.

  Jeśli wszystkie procedury będą trwać nie dłużej, niż było to w obecnym okresie programowania, to rozpoczęcie praktycznego wdrażania WRPO 2014+ będzie możliwe jeszcze pod koniec 2014 lub na początku 2015 roku.

  Data publikacji: 5.11.2013r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Sonda

  Jakie jest główne źrodło informacji o Funduszach Europejskich?

  Media (prasa, radio, TV) - 22.2%
  Szkolenia - 19.3%
  Punkty informacyjne - 29.6%
  Publikacje, ulotki, itp. - 6.7%
  Inne - 22.2%

  Kalendarz wydarzeń

  grudzień 2019
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15170233

  Odwiedza nas 210 gości oraz 0 użytkowników.