Konkurs dla samorządów: „Modelowa rewitalizacja miast”

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Szczegóły na stronie: https://www.popt.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/

W związku z ogłoszeniem konkursu zapraszamy gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie na spotkania informacyjne. Harmonogram spotkań znajduje się tu:

http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji/

Data publikacji: 28.04.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń