Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 10 Next Page
Page Background

cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz za-

kres planowanych inwestycji przeznaczonych do re-

alizacji, wynikających z analizy barier i potencjałów

rozwojowych danego obszaru. Wszystkie te wymogi

dążą do tego, by gminy chętniej realizowały partner-

skie projekty, a zdobyte doświadczenia wykorzystały

po 2020 roku, gdy pieniędzy z Funduszy Europejskich

nie będzie już tak wiele.

WWielkopolsce trwają prace nad ostatecznym kształ-

temStrategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wiadomo już jednak, że pozyskanew ramach ZIT środki

przeznaczone zostaną m.in. na rozbudowywanie trans-

portu publicznego, termomodernizację budynków

użyteczności publicznej, działania rewitalizacyjne i edu-

kacyjne, a także na wspieranie kształcenia zawodowe-

go i ustawicznego oraz świadczenie kompleksowych

usług społecznych. Na realizację ZIT-ów w wojewódz-

twie wielkopolskim przeznaczonych zostanie ponad

265 mln euro, co stanowi ponad blisko 11% całkowi-

tej alokacji WRPO 2014+. Blisko 200 mln euro otrzyma

metropolia poznańska, a ponad 65 mln euro aglome-

racja kalisko-ostrowska. Poszczególne przedsięwzięcia

finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instrument będzie wdrażany w trybie konkursowym

i pozakonkursowym.

ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Os-

trowem Wielkopolskim obejmuje obszar gmin: Kalisz, Ostrów Wiel-

kopolski, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie,

Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, Nowe Skalmierzyce, Odola-

nów, Opatówek, Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska), Przygodzice,

Raszków, Sieroszewice, Sośnie, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków.

Fundusz

Szacunkowa kwota wsparcia EFRR dla zintegrowanych

przedsięwzięć z  zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów

miejskich oraz szacunkowa alokacja EFS

Udział całkowitej

alokacji funduszu

w Programie

Łącznie EFRR

235 700 000 euro

13,38%

Łącznie EFRR

30 000 000 euro

4,35%

Razem EFRR + EFS

265 700 000 euro

10,84%

Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

– szacunkowa alokacja wsparcia z EFRR i szacunkowa alokacja EFS

Łukasz Karkoszka