Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 10 Next Page
Page Background

nasz region

e-biuletyn

nr 1 | 2015

Wydarzenie

ZIT: kompleksowe wsparcie

W nowej perspektywie finansowej premiowane będą

projekty realizowane w partnerstwie. Zacieśnianiu

samorządowych więzi służyć będą Zintegrowane In-

westycje Terytorialne (ZIT). Jest to nowe narzędzie,

pozwalające kierować europejskie pieniądze w stro-

nę zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

WWielkopolsce powstały dwa ZIT-y, które obejmować

będą metropolię poznańską oraz aglomerację kalisko-

ostrowską. Porozumienia w sprawie realizacji strategii

ZIT podpisane zostały 16 marca.

Wpartnerstwie siła

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że realizo-

wanie przedsięwzięć w partnerstwie przynosi wiele

korzyści. Pozwala łączyć siły, wiedzę i umiejętności oraz

przede wszystkim interesy – w tym przypadku głównie

interesy społeczne. Choć od idei do zawiązania part-

nerstwa prowadzi czasem długa i kręta droga, warto

podjąć wyzwanie, bo wypracowanie wspólnych celów

przynosi imponujące rezultaty. Unijne przepisy, powo-

łujące do istnienia Zintegrowane Inwestycje Terytorial-

ne, niejako zmobilizowały samorządy do współpracy

ponad podziałami. Podpisane zostały porozumienia

w sprawie realizacji strategii ZIT. Pierwszą umowę za-

warto pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopol-

skiego a przedstawicielami Stowarzyszenia Metropolia

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji strategii

ZIT dla Metropolii Poznań.

ZIT dla miejskiego obszaru funkcjo-

nalnego Poznania obejmuje obszar

gmin: Poznań, Buk, Czerwonak,

Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,

Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina,

Murowana Goślina, Oborniki, Po-

biedziska, Puszczykowo, Rokietni-

ca, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swa-

rzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo

Podgórne.

fot. archiwum UMWW