Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 10 Next Page
Page Background

nasz region

e-biuletyn

nr 1 | 2015

Zapowiedzi

Przyszłość funduszy,

przyszłość regionu

Gdy mowa o dotacjach z funduszy unijnych, kluczo-

we są pytania„na co?”i„jak?”. Zwłaszcza jak skutecznie

pozyskiwać unijne pieniądze w ramach nowych pro-

gramów operacyjnych? I jakie kryteria należy spełnić,

aby otrzymać upragnioną dotację? Odpowiedzi na te

i inne pytania, przyszli beneficjenci będą mogli szu-

kać podczas Targów Funduszy Europejskich, które

odbędą się w maju wWielkopolsce.

Głównym ich celem jest zapoznanie przedsiębiorców

i zainteresowanych przedstawicieli samorządów, or-

ganizacji pozarządowych, świata nauki, ze specyfiką

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-

nego na lata 2014-2020 i możliwościami ubiegania

się o dofinansowanie. Organizatorzy zaplanowali

cykl spotkań, w trakcie których odbędą się konferen-

cje poświęcone WRPO 2014+, spotkania z lokalnymi

i regionalnymi mediami oraz konsultacje z eksper-

tami. Targi odbędą się w pięciu miastach regionu:

6 maja w Pile, 8 maja w Lesznie, 18 maja w Kaliszu,

20 maja w Poznaniu i 28 maja w Koninie.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach na zain-

teresowanych czekać będą pracownicy Punktów

Informacji Funduszy Europejskich oraz specjaliści

z Urzędu Marszałkowskiego, którzy udzielą szczegó-

łowych wyjaśnień nie tylko na temat WRPO 2014+,

ale także innych programów operacyjnych. Dodat-

kowo przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy

podzielą się wiedzą na temat możliwości dofinanso-

wania w nowej perspektywie przedsięwzięć współfi-

nansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Szczegółowy program targów zamieszczony zosta-

nie na stronie:

www.wrpo.wielkopolskie.pl