Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 10 Next Page
Page Background

nasz region

e-biuletyn

Majówka

z projektami

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach zaprasza w trakcie tegorocznych

Dni Otwartych osoby niewidzące i słabowidzące do udziału w zajęciach nauki

orientacji przestrzennej.

W Teatrze Wielkimw Poznaniu będzie można zajrzeć za kulisy sceny.

nr 1 | 2015

Promocja

Wielkopolska – w znacznej mierze dzięki ambitnym

projektom unijnym – konsekwentnie staje się woje-

wództwem pozytywnych przemian gospodarczych,

społecznych, ekonomicznych. Regionem, w którym

warto żyć. Co w Wielkopolsce zmieniło się dzięki unij-

nemu wsparciu, będzie można przekonać się podczas

Dni Otwartych Funduszy Europejskich – największej

ogólnopolskiej akcji promującej projekty dofinanso-

wane z budżetu UE.

Od 7 do 10 maja w całej Polsce odbywać się będą pik-

niki rodzinne, koncerty, turnieje sportowe i gry miej-

skie. A wszystko to w obiektach, które powstały lub

przeszły spektakularne metamorfozy przy udziale

funduszy europejskich. Do wspólnego świętowania

włączą się również instytucje naszego regionu.

Po zeszłorocznym sukcesie Dni Otwartych, w trakcie

których aż 970 beneficjentów z całego kraju przygo-

towało ponad 1300 atrakcji, organizatorzy postano-

wili ponownie zaprosić mieszkańców do odkrywa-

nia i poznawania swojego regionu, zwłaszcza miejsc

na co dzień nieudostępnianych zwiedzającym.

fot. Milena Kuleczka

fot. K. Citak