Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 10
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 10
Page Background

NASZ REGION

e-Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

Departament Polityki Regionalnej,

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

tel.: 61 62 66 300 • faks: 61 62 66 301

e-mail:

promocja.wrpo@wielkopolskie.pl www.wrpo.wielkopolskie.pl

Opracowanie: Wydawnictwo KA s.c. J. Tomczyk-Lidochowska, K. Wiśniewska-Lewicka,

ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry,

e-mail:

wydawnictwo@kasc.pl www.kasc.pl

Redakcja: Joanna Tomczyk-Lidochowska, Łukasz Karkoszka

Koordynacja: Piotr Talaga

Projekt i skład: Wydawnictwo KA s.c.

Druk: Mikopol

Zdjęcie na okładce: Kolejka Adrenaline w poznańskim centrum sportowo-rekreacyjnym Malta Ski,

jedna z atrakcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, fot. beneficjenta: Malta Ski Sp. z o.o.

e-biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest wydawany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020