Page 1 - untitled

Basic HTML Version

PRECYZJA
GWARANTOWANA
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
» Unia inwestuje w drogi
» Elektroniczna portmonetka
już od 2012 r.
» Dlaczego warto się szkolić
» Projekty dofinansowane
z działań 1.1 i 1.2 WRPO
region
Biuletyn Informacyjny
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ
Nr 3/2010
ISSN 1733-6473
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI